หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

TRAINING
(หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร)

(หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร)

MMS Institute, LLC Certified Trainer
Change Management
Coaching Skills Workshop
Communication and Conflict Resolution
Consultative Sales Training
Interviewing Skills Training
Leadership Training
Performance Appraisal Training
HR for non HR
Train the Trainer
Coaching for High Performance
Communicating and Relationship
How to Deliver Service Excellence
Effective Presentation Skills
Presentation Skills
Time Management
Stress Management
Termination and Exit
Women in Leadership
Goal Setting
Management Consulting
Overcoming Negativity
Change Management mindset
Growth Mindset
On The Job Training
Positive Thinking
Problem Solving Technique
Coaching and mentoring
Shape your Thoughts for a better life
In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd. Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number-0105551116831

    ©2022 Thitilak Co., Ltd. All Rights Reserved.