Blog

ทำไมการฝึกอบรมภาวะผู้นำ (LeadershipTraining) จึงสำคัญกับองค์กร

ปัจจุบันการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทำงานเก่งหรืออยู่ในบริษัทมาอย่างยาวนานเท่านั้นแต่ต้องมีทักษะและภาวะของการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ดังนั้นการฝึกหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำหรือ Leadership Training จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความใส่ใจ ยิ่งปัจจุบันมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอยู่เยอะมากจากบรรดาบริษัท

Read More

5 เทคนิคของ Communication Skills สื่อสารอย่างไร ให้ผู้ฟังเข้าใจเรา

Communication Skills คือทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นมากที่สุดซึ่งใครที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารการส่งต่อข้อมูลของตนเองให้กับลูกน้องอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ครบถ้วนจึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้วิธีเพื่อนำไปดำเนินการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากขอแนะนำ5 เทคนิคง่าย ๆ เอาไปใช้งานได้จริง เป็น Smart Manager ที่ลูกน้องชื่นชอบ

Read More

ประเภทต่าง ๆ ของปั๊มดับเพลิงที่ใช้กันทั่วไปพร้อมข้อดีและข้อเสีย

ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก vs. ปั๊มดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหลายปีที่ผ่านมามีการใช้ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวกในการป้องกันอัคคีภัย

Read More

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร

การจะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้ผู้นำไม่ใช่แค่มีหน้าที่การสั่งงานให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ถึงเวลาจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาที่เหมาะสมเพื่อใช้กับลูกน้องด้วยเช่นกัน

Read More

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd. Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number-0105551116831

    ©2022 Thitilak Co., Ltd. All Rights Reserved.