เพราะอะไรทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชก็ได้

Photo by Headway on Unsplash

23 February 2023

เพราะอะไรทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชก็ได้

ROI (Return on Investment) เป็นเรื่องที่ผู้บริหารและเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก เพราะการลงทุนในคนเป็นสิ่งที่วัดผลได้ค่อนข้างยาก รวมถึงการลงทุนในการสร้างทักษะโค้ชชิ่ง (Coaching Skills) ให้กับทุกคนในองค์กรทุกระดับชั้น ไม่ใช่แค่ผู้บริหาร องค์กรหวังจะเห็นผลลัพธ์ที่ช่วยพัฒนาพวกเขา ทำให้คิดเป็นระบบมากขึ้น และที่สำคัญคือเป็นทักษะที่สามารถจะติดตัวพวกเขาไปได้ตลอดชีวิต

สำหรับทักษะการโค้ช คนส่วนใหญ่คิดว่าจะต้องเรียนและรับรอง (Certified) เป็นโค้ช ถึงจะใช้ทักษะการโค้ชได้ ซึ่งไม่จริง เราทุกคนหากได้เรียนทักษะพื้นฐาน เช่น การถาม การฟัง การสะท้อนการเรียนรู้ และการสร้างสัมพันธภาพ รวมถึงมีทัศนคติของการเป็นโค้ช (Coaching Mindset) ก็สามารถทำกระบวนการโค้ชได้แล้ว การทำอะไรสักอย่างมันต้องเริ่มต้นที่สิ่งที่ต้องการหรือผลลัพธ์สุดท้าย ตามแนวคิดข้อ 2 ของ 7 Habits (Begin with the END in mind.)

ดังนั้นคำถามสำคัญ คือ เราต้องการเรียนทักษะโค้ชชิ่งไปเพื่ออะไร... หลายสถาบันตั้งชื่อหลักสูตรว่า HR as a Coach หรือ Leader as a Coach หรือ Manager as a Coach เพราะว่าในสายอาชีพที่แตกต่างกันเรามีความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ช เพียงแต่ทุกคนต้องมีทักษะการโค้ช (Coaching Skills) ก็เพียงพอแล้ว

ลองคิดดูนะคะ HR กับ Manager ใช้ทักษะในการทำงานที่ต่างกันมาก ดังนั้นคนสองกลุ่มนี้ควรจะเรียนทักษะการโค้ชที่ต่างกัน HR ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพนักงานในองค์กร พวกเขาเป็นเหมือนคนกลาง ดังนั้นทักษะการโค้ชที่ HR ต้องมี คือ การฟัง เพื่อจะได้ถามยืนยันสิ่งที่ได้ยิน (Validating) ให้ถูกต้องและจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปสานต่อกับทางผู้บริหารขององค์กร ในขณะที่ Line Manager คือ คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพนักงานในแผนกหรือฝ่ายของตัวเองอย่างชัดเจน ทักษะการโค้ชที่ต้องใช้ คือ ทักษะการตั้งคำถาม การฟัง และการ Feedback เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นของทีมงานออกมาทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรสำหรับ 2 กลุ่มจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ถึงตรงนี้ทุกคนคงพอจะเห็นภาพแล้วว่ากระบวนการโค้ช เป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาคน เราไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปในทุกคน

กลับมาที่เรื่องความคุ้มในการลงทุนพัฒนาคนในองค์กรให้มีทักษะการโค้ช มันคุ้มตั้งแต่แค่คิดแล้ว เพียงแต่ว่าจุดสำคัญคือการออกแบบวิธีการและการเรียนการสอน Communication Skills ที่ควรจะมองดูผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้วัดประเมินทักษะทั้งก่อนและหลังเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น สนใจหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (ทุกระดับชั้น) ให้มีทักษะด้านการโค้ช ทักเรามานะคะ


สนใจสอบถาม Smart Manager, HR Consulting Services เรายินดีให้คำปรึกษา
---------
Facebook : ThitilakConsultant
Line@ : @hrod_consultant
Tel : 0813744659

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.