หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ (LeadershipTraining) 2022 ในยุค Digital 4.0 สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการมืออาชีพ

08 September 2022

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ (Leadership Training) 2022 ในยุค Digital 4.0 สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการมืออาชีพ

เมื่อโลกพัฒนาขึ้น แนวความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ ของคนเราย่อมเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบการทำงานเองก็เช่นกัน หากคุณอยู่ในฐานะของการเป็นผู้นำทั้งหัวหน้างานผู้จัดการ ผู้บริหารใด ๆ ก็ตามที หากมีโอกาสได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ”ถือเป็นเรื่องดี ๆ ที่ไม่อยากให้มองข้ามเด็ดขาด ยิ่งในยุค Digital 4.0 แบบนี้การทำงานแบบมืออาชีพเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องพร้อมทำงานด้วยใจมากกว่าหน้าที่ย่อมส่งผลดีต่อองค์กรและทุกภาคส่วนแบบไม่มีข้อสงสัย

การมีผู้นำที่ดี หรือ Smart Manager คืออีกส่วนสำคัญในการเดินสู่ความสำเร็จ
ไม่ว่าองค์กรใดก็ตามทุกส่วน ทุกตำแหน่งล้วนมีความสำคัญตามหน้าที่ของตนเอง แต่เหนือสิ่งอื่นใดหากพบเจอกับหัวหน้างานที่ดีมีความรู้ทั้งเรื่องการทำงาน ทักษะบริหารจัดการลูกน้องและสิ่งต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จเป็น Smart Manager ที่ผู้บริหารก็อยากได้ตัวลูกน้องก็หลงรัก

คำถามคือในยุค Digital 4.0 ที่ทุกอย่างพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราดังนั้นหากได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ (Leadership Training) จะช่วยให้การทำงานกับตำแหน่งหัวหน้ามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

รายละเอียดสำคัญของหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ (Leadership Training) 2022
สำหรับรายละเอียดสำคัญที่ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ (Leadership Training) 2022 ส่วนใหญ่แล้วมักประกอบไปด้วย

1. เทคนิคเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเองในยุค 4.0
ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ในองค์กรมีความสำคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตหัวหน้างานเองก็ต้องคอยควบคุมทุกคนเพื่อให้องค์กรอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งเช่น ระยะเวลาผลิต, การบริการลูกค้า เป็นต้น

2. สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและแท้จริงเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
การจะเป็น Smart Manager ได้ต้องเข้าใจแนวทางภาวะของการเป็นผู้นำอย่างถูกต้องเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวกับลูกน้องด้วยความเหมาะสม เช่นการปรับบุคลิกตนเองให้เกิดความน่าเชื่อถือ, เทคนิคกระตุ้นให้เกิดพลังเพื่อทำงาน

3. พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้นำ
ไม่ใช่แค่ควบคุมผู้อื่น แต่คนเป็นหัวหน้า ผู้จัดการมืออาชีพก็ต้องพัฒนาสมรรถนะหรือศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเพื่อให้เดินหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีและคุมลูกน้องได้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้

4. เรียนรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะของการเป็นผู้นำเมื่อเข้าใจภาคทฤษฎีกันเรียบร้อยก็ต้องไม่พลาดศึกษาภาคปฏิบัติด้วยจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจน และนำไปปรับใช้ตามเหตุผลด้วยความเหมาะสม 

การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ หรือ Leadership Training ที่บรรดา HR Consulting จัดขึ้นจะช่วยให้คุณเข้าใจเทคนิคของการเป็นหัวหน้าและผู้จัดการมืออาชีพที่ลูกน้องรักความรับผิดชอบไม่ขาดตกบกพร่องใด ๆ ทั้งสิ้นองค์กรก็เดินหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ


สนใจสอบถาม Smart Manager, HR Consulting Services เรายินดีให้คำปรึกษา
---------
Facebook : ThitilakConsultant
Line@ : @hrod_consultant
Tel : 0813744659

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.