จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร

08 September 2022

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร

การจะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้ผู้นำไม่ใช่แค่มีหน้าที่การสั่งงานให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ถึงเวลาจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาที่เหมาะสมเพื่อใช้กับลูกน้องด้วยเช่นกัน ดังนั้นใครกำลังสงสัยว่าจิตวิทยาการให้คำปรึกษาหรือ Counseling Psychology สำคัญกับองค์กรมากน้อยเพียงใด มีคำตอบมาบอกกันแล้ว 

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) คืออะไร
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือ Counseling Psychology คือแนวทางที่นักจิตวิทยาที่มีความชำนาญในด้านปรึกษาปัญหาส่วนตัวที่พนักงานทุกคนเคยพบเจอพร้อมทั้งใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อค้นหาถึงสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งส่วนมากแล้วมักมีสิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นตัวกระตุ้นจากนั้นสภาพจิตใจที่ไม่แข็งแรง หรือลักษณะเฉพาะทางจิตใจ บางคนอาจทำให้เกิดภาวะเครียดหรืออาการอื่น ๆ ตามมาภายหลัง

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) มีความสำคัญกับองค์กรยังไง
เมื่อเข้าใจความหมายเบื้องต้นของจิตวิทยาการให้คำปรึกษากันไปแล้วก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมว่า Counseling Psychology นี้สำคัญกับองค์กรอย่างไรจึงขอแยกข้อมูลให้ชัดเจน ฝ่าย HR หรือฝ่ายบริหารจะได้วางแผนพร้อมดำเนินการทันที

1. เมื่อพนักงานทุกคนเกิดความสบายใจจากการได้อธิบายหรือปรึกษาปัญหาที่ตนเองพบเจอ ย่อมมีแรงในการทำงานเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดออกมามากกว่าเดิมตรงนี้เององค์กรย่อมได้ผลลัพธ์สุดน่าประทับใจตามไปด้วยเช่นกัน

2. ลดปัญหาการลาออกของพนักงานได้อย่างดีเยี่ยมอย่าลืมว่าพนักงานทุกคนไม่ได้อยู่กับองค์กรตลอดชีวิตยิ่งคนเก่งด้วยแล้วจึงต้องรักษาเอาไว้ให้สุดพลัง ดังนั้นหากมี Consulting Servicesในด้านการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา พนักงานจะรู้สึกดี อยากทำงานต่อไม่ต้องเสียเวลาจ้างงานใหม่ให้น่าปวดหัว

3. ปรับทิศทางองค์กรไปในวิถีที่ดีขึ้น เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจทำงานส่วนผู้บริหารรู้จุดบกพร่องภายในพร้อมแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ย่อมนำพาองค์กรเดินหน้าอย่างมีคุณภาพเติบโตตามเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้ ไม่ออกนอกเส้นทาง 

รูปแบบการให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยาการ
1. การปรึกษาแบบกลุ่ม
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 6-12 คน เพื่อให้ทุกคนแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไรมีความรู้สึกแบบไหนเมื่อเพื่อนคนอื่นรับรู้ก็จะมีการปรับตนเองให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดไม่สร้างภาระให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น

2. การปรึกษารายบุคคล
ใครที่กังวลใจ เครียดจากการทำงานสามารถปรึกษากับนักจิตวิทยาแบบรายบุคคลได้พูดคุยทุกเรื่อง ไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องคิดมากใด ๆ ทั้งสิ้นเสมือนเป็นการระบายความคับข้องใจให้ผู้อื่นรับรู้ไว้  

ยืนยันอีกครั้งว่า จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ อย่ามองข้าเด็ดขาด เมื่อไหร่ที่พนักงานมีความสุขผลลัพธ์ย่อมออกมาดีตามแผนที่บริษัทตั้งเป้า ก้าวสู่ความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้


สนใจสอบถาม Smart Manager, HR Consulting Services เรายินดีให้คำปรึกษา
---------
Facebook : ThitilakConsultant
Line@ : @hrod_consultant
Tel : 0813744659

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.