เพราะอะไรถึงต้องสร้างวัฒนธรรมของการโค้ชในองค์กร

Photo by Thomas Peham on Unsplash

09 March 2023

เพราะอะไรถึงต้องสร้างวัฒนธรรมของการโค้ชในองค์กร

กระบวนการโค้ชช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร และสร้างให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง จากงานวิจัยของ Korn Ferry ในปี 2017 เรื่อง Talent Forecast เหตุผลหลักที่ผู้สมัครเลือกองค์กรในการทำงานคือวัฒนธรรมขององค์กร วัฒนธรรมคือการหล่อหลอมประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้นำภายในองค์กร ในขณะที่กระบวนการโค้ชช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมจากการทำงานให้การเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร

ในปี 2014 มีงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมของการโค้ชโดย HCI กล่าวถึงความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรที่ใช้การโค้ชว่าพนักงาน 2 ใน 3 มีส่วนร่วมกับองค์กรสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบองค์กรทั่วๆ ไป ที่ไม่ได้ใช้กระบวนการโค้ช ซึ่งมีอัตราการมีส่วนร่วมไม่ถึงครึ่งหนึ่ง แม้กระทั่งในเชิงการเงินแล้วองค์กรที่ใช้กระบวนการโค้ชมีรายรับสูงกว่าองค์กรที่ไม่ได้ใช้เรื่องการโค้ชสูงถึง 60%

วัฒนธรรมสร้างพฤติกรรมภายในองค์กรและวัฒนธรรมของการโค้ชในองค์กรมุ่งเน้นที่การช่วยให้พนักงานในองค์กรเรียนรู้และเติบโตเพื่อผลสัมฤทธิ์อันจะช่วยให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำในตัวพนักงานแต่ละคน และยังช่วยเรื่องการรักษาพนักงานให้มีส่วนร่วมและอยู่กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งปกติวัฒนธรรมของการโค้ชจะแสดงถึงคุณลักษณะดังต่อไปนี้

• การให้และการรับ Feedback เพื่อช่วยให้พนักงานคนนั้นทำสิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
• เน้นเรื่องการให้โอกาสเพื่อช่วยให้สมาชิกของทีมเรียนรู้และเติบโต
• เอื้อให้การเกิดการทำงานเป็นทีม ด้วยเป้าหมายและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
• พัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญ
• ตั้งคำถามและให้อำนาจมากกว่าที่จะบอกและกำหนดให้

เมื่อการโค้ชฝั่งรากในทุกระดับขององค์กรแล้ว กระบวนการโค้ชจะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันและนำไปด้วยกันสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์กรของเรา

ทุกองค์กรจะมีการสร้างวัฒนธรรมของตนเองซึ่งในองค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมของการโค้ชจะต้องเน้นเรื่องของทักษะและหลักคิดของการโค้ชมาก่อนเสมอ องค์กรส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการใช้โค้ชอาชีพ (External Coaches) ในการสร้างผู้นำให้มีทักษะและกระบวนการคิดของการโค้ชให้ได้ เพราะผู้นำเป็น

จุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก จากนั้นองค์กรจะต้องสนับสนุนให้เกิดโค้ชภายในองค์กร (Internal Coaches) ผ่านผู้บริหารระดับกลางจากนั้นเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เราจึงวางแผนกลยุทธ์ที่จะใช้กระบวนการโค้ชข้ามสายงาน เหมือนกับการฝั่งเมล็ดพันธุ์ของการโค้ชในองค์กร ในทางทฤษฎีแล้วการจะหล่อหลอมวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้น องค์กรจะต้องฝั่งเมล็ดพันธุ์ที่เป็นทักษะพื้นฐานของการโค้ชให้กับพนักงานในทุกระดับ จากนั้นทัศนคติในเชิงบวกจะค่อยๆ เกิดขึ้นในองค์กรเหมือนใบอ่อนที่ผลิออกมา แตกกิ่งก้านสาขา กลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ในที่สุด

สนใจหลักสูตรอบรมทักษะพื้นฐานด้านการโค้ช หรือที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช ติดต่อมาหาเรานะคะ เรามีโค้ชที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช และการสร้างผู้นำรูปแบบโค้ช โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation หรือ ICF) เราพร้อมที่ช่วยท่านฝั่งเมล็ดพันธุ์ของการโค้ชเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


สนใจสอบถาม Smart Manager, HR Consulting Services เรายินดีให้คำปรึกษา
---------
Facebook : ThitilakConsultant
Line@ : @hrod_consultant
Tel : 0813744659

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.