ฟังแบบไหนดี

Photo by Lucy M on Unsplash

24 February 2023

ฟังแบบไหนดี

ทักษะพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ คือ การฟัง แต่รู้ไหมว่าการฟังมีหลากหลายรูปแบบมาก และมันจะดีมากถ้าเราสามารถแยกประเภทการฟังให้ออก เพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะฟังใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร

1. การฟังเพื่อหาข้อมูล หรือ Informational listening
เป็นการฟังที่โฟกัสไปที่เนื้อหาใจความ (content) เพื่อที่จะเข้าใจว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร เป็นการฟังที่พื้นฐานมาก เราทำมันแทบทุกวัน ตลอดเวลา

2. การฟังแบบมีอคติ หรือ Biased listening
เป็นการฟังแบบเลือกที่จะฟังสิ่งที่ต้องการได้ยินเท่านั้น ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอคติทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติพอที่จะรู้ไหมว่าเรากำลังฟังแบบมีอคติอยู่

3. การฟังเพื่อสานสัมพันธ์ หรือ Relationship listening
เป็นการฟังที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมาก นั่นคือการสร้างสัมพันธภาพกับคนที่อยู่ตรงหน้า ตัวอย่างที่ชัดเจนมาก คือ คู่รักที่นั่งคุยนอนคุยกันเป็นวัน ๆ โดยไม่รู้สึกเบื่อ

4. การฟังแบบผ่านผ่าน หรือ Casual listening
เป็นการฟังที่เกิดขึ้นจากการถูกบังคับให้ต้องฟังบางอย่าง ซึ่งผู้ฟังอาจจะไม่ได้สนใจหรือต้องการที่จะฟัง แต่จำใจต้องฟังอย่างเสียไม่ได้

5. การฟังด้วยหัวใจ หรือ Empathic listening
เป็นการฟังที่เปิดใจรับฟัง ฟังทุกอย่าง ฟังสิ่งที่เป็นคำพูด และสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา โดยไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก เพียงเพื่อที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูดเท่านั้น ไม่แนะนำหรือถามถึงเหตุผลใด ๆ

6. การฟังอย่างตั้งใจ หรือ Active listening
เป็นการฟังด้วยความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือ โดยฟังทั้งภาษาพูดและภาษากาย เพื่อช่วยให้ผู้พูดได้หาทางแก้ไขหรือทางออกกับเรื่องนั้น ๆ ไม่แย้งหรือแทรกขณะที่กำลังฟัง

7. การฟังอย่างลึกซื้ง หรือ Deep listening
เป็นการฟังที่เหนือกว่าแค่การฟังอย่างตั้งใจ และการฟังด้วยหัวใจ เพราะเป็นการฟังต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ เพื่อมองเห็นทั้งสิ่งที่พูดและไม่ได้พูดออกมา สิ่งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจจะสื่อออกมา โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและทำให้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าพ้นจากความทุกข์

เมื่อนึกถึงการสื่อสารในที่ทำงาน เราส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การส่งสาร เช่น จะพูดอะไรดี คนอื่นจะเห็นว่าเราเป็นอย่างไรบ้าง เราต้องพูดเสียงดังแค่ไหนเขาถึงจะได้ยินเรา ทั้ง ๆ ที่ส่วนที่สำคัญที่สุดกลับเป็นด้านของคนฟังต่างหาก ก่อนที่จะพูดอะไร เราต้องฟังให้ดีเสียก่อน และเมื่อพูดก็ต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะฟังเราอยู่ หลักสูตรทักษะการฟัง (พื้นฐาน) และเทคนิคการฟัง (เพื่อโน้มน้าวและจูงใจ) จึงจำเป็นมากสำหรับการทำงานในองค์กร และมีหลักสูตร Coaching Training, Smart Manager สนใจติดต่อเรามานะคะ


สนใจสอบถาม Smart Manager, HR Consulting Services เรายินดีให้คำปรึกษา
---------
Facebook : ThitilakConsultant
Line@ : @hrod_consultant
Tel : 0813744659

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.